Neked is volt már konfliktusod?

…vagy talán most is van olyan, akit kerülsz, vagy legszívesebben kerülnél? Vagy aki téged kerül? Akivel a kívántnál több a vitátok? Akivel nem értitek meg egymást? Akivel többször értitek félre egymást, mint ami egy kiegyensúlyozott kapcsolathoz szükséges? Vagy akivel szeretnél jobb kapcsolatot kialakítani, mint amiben most vagytok? Vagy valaki, akit szinte már el is felejtettél, mert valamikor régen úgy összevesztél vele, vagy ő veled, hogy azóta sem tudsz róla?

Ha nincs ilyen, akkor neked birkatürelmed van és nagyon megbocsátó vagy? Nem véletlen a kérdőjel, mert ha egészen őszinte vagy magadhoz, lehet, hogy te is találsz olyan emberi kapcsolatot az életedben, amely talán azért nem lett szorosabb, mert másképp gondolkodtatok a világról és inkább a konfliktusmentes szétválást választottátok. Talán nem is a türelem és a megbocsátás indokolja, hogy nincsenek konfliktusaid, hanem a konfliktuskerülés?


Megoldást keresel?

Igazából mindegy is, hogy mi van a háttérben. A lényeg az, hogy téged zavar-e a kapcsolat milyensége az embertársaddal. Pároddal, gyermekeddel, szülőddel, nagyszülőddel, testvéreddel, unokatestvéreddel, sógoroddal, sógornőddel, anyósoddal, apósoddal, nagynénivel, nagybácsival, és még sorolhatnánk a rokonok hadát.
Vagy a munkatársaiddal, üzletfeleiddel, ügyfeleiddel, partnereiddel a munkahelyeden; régi vagy jelenkori, vélt vagy valós barátokkal, haverokkal, a társakkal a klubban/társaságban, ahova lejársz, szóljon az a találkozás bármiről is.

Vagy zavar-e, hogy többször is ugyanabba a folyóba lépsz, azaz hasonló szituációba kerülsz? Hogy mindig hasonló típusú emberrel van konfliktusod? Vagy hasonló élethelyzetben kerülsz konfliktusba másokkal? Esetleg saját magaddal? Vagy úgy érzed, hogy mindig te vagy az, aki mindenkinek megbocsát, aki mindenkinek jót akar, aki mindenkivel jót tesz, téged pedig mégis mindig mindenki megbánt és te pedig ott maradsz a rossz érzésekkel?

Folytatás ITT.

Széles Anikó
coach, piac- és közvéleménykutató

A coaching folyamatok filozófiai háttere

Felgyorsult világunkban a bennünket érő hatások megnövekedtek, ami megkívánja a döntési-elhatározási folyamataink felgyorsítását is. Fontos kitűzni céljainkat, hiszen a mondás, hogy „a helyes cél meghatározása már fél siker”, teljesen igaz. Döntéseink meghozatalában – az egymás sorsát „segítő-támogató” emberi közösségek fellazulása miatt – magunkra maradtunk,  ezt az űrt hivatott a coach betölteni.

Földi életünk során életcéljaink teljesítése felé törekszünk. Nagy céljaink eléréséhez a mindennapi kisebb-nagyobb feladataink helyes megoldásán keresztül vezet az út, ahol a coach folyamatok iránymutatók tudnak lenni.

Életünk feltételei, körülményei, sőt maga a szervezetünk is állandó változásban van.

A különböző élethelyzetekben, családi, munkahelyi viszonylatokban elénk táruló információ dömping, a manipulatív, szándékos megtévesztések felismerése és a különböző események helyes értelmezése, megoldása fontos.

A sokszor negatív jelzőkkel illetett rohanó világunkban az örök változás mögött nagy lehetőségek is meghúzódnak, hiszen a sok elénk táruló döntéshelyzet optimális megoldása, életünk pozitív változásait hozza magával. A coaching, strukturált beszélgetéseivel, „folyamatban tartás”-ra ösztönzésével, a manipulációk tettenérésének segítésével, ezt a célt is szolgálja.

Életünk a múlt és a jövő két pontja között zajlik. Csak itt, a jelenben formálható. Az élet két ellentétes irányultsága - a pesszimista, a sikerben nem bízó és az optimista, a sikerorientált magatartási forma - között itt választhatunk. Választásunk szerint formáljuk tudatosan, vagy hagyjuk formálódni tudattalanul a jövőt.

Ebben a döntésben jelentős segítséget nyújt a coaching eszköztárában fontos szerepet játszó képzelet, hiszen mindennapjaink történéseit nagyban befolyásolja képzeletünk önmegvalósító, teremtő ereje. Segítségével erősödik pozitív életérzésünk, jelen és főképp jövő orientált szemléletünk.

A coaching folyamat rávilágít arra, hogy a jövő alakítható, hogy állandónak vélt problémáinkra lehet másként tekinteni, hiszen helyes döntéseink sorozatával gyors lehetőségek kínálkoznak gyenge pontjaink megerősítésére, hiányzó „tégláink” pótlására.  A coaching folyamatok során a „bizonytalansági vakság”-ból (azaz a „mindig ilyen lesz már minden, nincs változás és nincs megoldás” gondolatiságából) kivezető út tárul elénk, jövőnk alakításának lehetősége.

Fontos megemlékezni a coachee (ügyfél) szerepéről is, aki a céljához tartozó változásokat a coaching folyamatok során kialakított eszköztárával, feltárt erősségeivel, képességeivel saját tempójában viszi véghez. Belső erőforrásait felismerve, önként vállalt feladatok elvégzésével, reális határidők betartásával csiszolja, edzi magát célja eléréséért.

A folyamatot irányító coach pedig olyan, mint a kémiai folyamatok katalizátora, amely segíti, de ő maga nem vesz részt a folyamatokban.

A coaching folyamatok közelebb visznek bennünket életcéljaink megvalósításához, hiszen az élet szépségét éppen a helyes irányban tett lépéseink során megoldott élethelyzetekből nyert pozitív életérzés adja.

 

Somogyi Zsuzsanna
kineziológus-coach

Példaértékű szakmai összefogás

coachszervezetek

MAGYARORSZÁGI
COACH-SZERVEZETEK
SZÖVETSÉGE

T +36/20/9661636
www.coachszovetseg.hu

 

 

PÉLDAÉRTÉKŰ SZAKMAI ÖSSZEFOGÁS: ZÁSZLÓT BONTOTT
A MAGYARORSZÁGI COACH-SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Magasabb sebességfokozatba kapcsolnak a hazai coachok

Budapest, 2013. május 23. – Az USA és Nyugat-Európa után Magyarországon is rohamos tempóban  terjed a coaching szolgáltatások népszerűsége. A kereslet növekedésével  árhuzamosan ugyanakkor a coaching szakma magas színvonalának biztosítása is komoly kihívást jelent. Ennek érdekében fogott össze hat jelentős hazai coach szervezet és megalapították a magyarországi Coachszervezetek Szövetségét (MCSZ). Az MCSZ következetes szakmai önszabályozást hirdetett meg, amelynek célja az átlátható és számonkérhető szakmai normák és sztenderdek kialakítása. A mintegy 500 hivatásos coach szakembert, a hazai szakma többségét ernyőszervezetként lefedő MCSZ 2013. május 28-án, a Nemzetközi Coaching Hét lezáró rendezvényeként jelentette be megalakulását.


A vállalati és személyes versenyképesség növelésében való rendkívüli hatékonysága miatt a gazdasági válság évei különösen felfokozták az igényt a coaching iránt hazánkban is. A szakma magas színvonalának biztosítása azonban komoly feladatot és felelősséget jelent. A megrendelői oldalon, a vállalatokban is sok a  kérdőjel, hogy pontosan milyen végzetséggel, milyen szakmai háttérrel, milyen minőségbiztosítási sztenderdek alapján tekinthető egy szakember professzionálisan megbízható és az etikai normáknak is megfelelő coachnak.


Az MCSZ-t alkotó, a szakmai képesítéssel rendelkező magyarországi coachok nagy többségét képviselő hat  coach szervezet közös céljának tekinti a hazai coaching szakma minőségbiztosítását. A példaértékű összefogás révén az MCSZ lett a magyarországi coach szakma legnagyobb és legátfogóbb szervezete. Az MCSZ  felkarolja és képviseli a korábban közösen aláírt Szakmai Kódexet, amely az Európai Unióban hivatalosan is  elfogadott önszabályozó szakmai normákat építi be a hazai gyakorlatba. Az MCSZ a Szakmai Kódex-szel a  magyarországi coach szakemberek számára egyértelmű és széles körben elfogadott szakmai és etikai  irányelveket közvetít, a megbízói oldal (vállalatok, HR szakemberek, ügyfelek) számára pedig nemzetközi  színvonalú támpontot nyújt a szakemberek kiválasztásához.


Az MCSZ áprilisban fogadta el a közösen létrehozott Etikai Kódexet, és tervei között szerepel a többi között  egy átfogó minősítési rendszer és ennek alapján egységes coach szakmai adatbázis létrehozása. Mindezek  mérföldkövet jelentenek a hazai coach szakma és a megrendelői piac számára.


Az MCSZ a coach szakma egészséges és az európai példáknak megfelelő fejlődése szempontjából  kulcskérdésnek tekinti a önszerveződő és önszabályozó jelleget a szakmai sztenderdek kialakításában.
„Meggyőződésünk, és a nemzetközi példák is ezt mutatják, hogy csak a szakmai önszabályozás jelenthet  garanciát a coaching szakma fenntartható fejlődése számára. Csak így biztosítható, hogy a coaching betöltse szerepét az ország gazdasági versenyképességének növelésében.” – mondta Hegedűs Dóra, a  Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének elnöke.


A szövetséghez való csatlakozás lehetősége nyitott minden olyan coach szervezet számára, amely magára  és tagjaira nézve elfogadja és teljesíteni tudja az MCSZ alapelveit, különös tekintettel a kvalifikációs elvekre,  a Szakmai és az Etikai Kódexre.

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tag szervezetei:
• CoachOK Szakmai Szövetség Egyesület
• Európai Coaching Szövetség Egyesület
• Magyar Coach Egyesület
• Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata
• Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és Szervezetek  Egyesülete
• Üzleti Coach Közhasznú Egyesület

További információ:
Hegedűs Dóra elnök
Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége
www.coachszovetseg.hu
hirek@coachszovetseg.hu
20/9661636


x x x


CoachOK Szakmai Szövetség Egyesület:
Közös szerepvállalás egy élhetőbb világért A CoachOK Szakmai Szövetség ma Magyarország legnagyobb coaching szemléletű tanácsadó szakmai szervezete. Az egyesületi formában működő Szövetséget 2010  decemberében 31 alapító tag hívta életre és mára létszáma eléri a 250 főt. A dinamikus bővülés és az aktív közös tevékenység mellett a CoachOK Szakmai Szövetség támogatja tagjainak coaching tevékenységéhez kapcsolódó bemutatkozását, publikációik megjelenését, szerteágazó, specializált munkájuk megismertetését.
Weboldal: www.coachok.hu


Európai Coaching Szövetség Egyesület:
Az Európai Coaching Szövetség (ECA) professzionális coachok Európa-szerte együttműködő szövetsége.  Célja a coaching minőségi követelményeit a nyilvánosság, valamint a szakemberek és az érintettek felé közvetíteni, elérhetővé tenni. Az ECA vállalkozások, vezetők és teamjeik partnere, a coaching iránti növekvő igényeknek kompetens szakemberekkel áll rendelkezésükre. Tagjai Európa szinte valamennyi országában  és a tengeren túl is megtalálhatóak. Különösen fontosnak tartja a minőségi standardok biztosítását a coach
hivatáskörében.
Weboldal: www.bodo-coaching.eu


Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata:
Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) A világ legnagyobb coach szakmai szervezete 1995-ben alakult, mára 100 országban 22 ezer tagja van és több mint 9 ezer coach szerzett már ICF akkreditációt. Az ICF célja, hogy építse, támogassa és megőrizze a coaching szakma integritását magasszintű etikai sztenderdjei, független akkreditációs rendszere és az egész világot átfogó, akkreditált coach-hálózat kiépítése útján. Az ICF Magyar Tagozata 2008-ban alakult, jelenleg több mint 130 taggal a régió egyik legnagyobb tagszervezete.
Weboldal: www.coachfederation.hu


Magyar Coach Egyesület:
A Magyar Coach Egyesület alapítása óta alumni közösségből befogadó és innovatív szakmai műhellyé  fejlődött. Tudatosan méltányos költségek mellett szakmai továbbképzést, információ- és tapasztalatcserét tesz elérhetővé minden képzett coach számára. Kiemelt szempont, hogy az egyesület tagjai egy összetartó  szakmai közösség és fórum részesei. Törekvése a coaching szakma hivatalos elfogadtatása és hitelességének növelése. A tagság feltétele a coach képzettség és két egyesületi tag ajánlása.
Weboldal: www.magyarcoachegyesulet.hu


Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és Szervezetek Egyesülete:
Egyesületünk missziója a megoldásközpontú megközelítés széles körben való megismertetése, továbbfejlesztése, és hasznos alkalmazása. A megoldásközpontú megközelítés az ügyfelet tekinti "szakértőnek" és az ő erősségeire építve támogatja a megoldás megtalálásában és megvalósításában. Gyors és hatékony: a módszer alkalmazói az ügyfél céljaira, a már létező, működő előjelekre és jövőbeli megoldásaikra és könnyen mozgósítható erőforrásaira fordítják a figyelmüket.
Weboldal: www.sfegyesulet.org


Üzleti Coach Közhasznú Egyesület:
Mi, akik ebben a közösségben dolgozunk, tudásfrissítő, együtt gondolkodó, független üzleti coach-ként jellemezzük magunkat. Küldetésünknek tekintjük, hogy kíváncsi, fejlődni vágyó vezetőknek exkluzív, naprakész, komplex üzleti tudást közvetítsünk. Olyan új tudások és eszközök alkalmazását tekintjük feladatunknak, amelyek a vezető korábbi stílusához és ismereteihez hozzáadódva képesek személyét és vezetési technikáját tovább fejleszteni.
Weboldal: www.uzleticoach.org

Tényleg butítanak az okostelefonok?

dozsagHogyan hasznosítsuk, alkalmazkodjunk mai világunk információbőségéhez és áradatához? Hogyan vesszük észre, hogy valami nem jól működik bennünk. Az informatikai szektorban működők illetve a fiatalok különösen kietettek az új kihívásoknak, mivel nyitottabbak az információt hordozó csatornák használatára, szívesebben használják, hasznosítják azokat.

A fenti cikk sok gondolatot indított el bennem, sőt rögzült bennem korábbi önmegfigyelésem. Életünk változik és egyre gyorsabb tempóban teszi ezt. Információ egyre gyorsabban érkezik hozzánk, egyre nagyobb az éhségünk (Bárdos András is vallott a nyilvánosság előtt saját korábbi már-már kóros információfüggőségéről).

Egy év eleji eset jutott eszembe, ami jól példázza a coaching hasznosságát, eredményességét és rámutat a fenti cikkben leírtak hatására mindannyiunk munkájában. Ügyfelem egy 10 fős cég ügyvezetőjeként már 3 hónapja nem tudta hozni a havi profitterveket, sőt annak csak töredékét érte el (pedig az értékesítés az ő kezében van). Már a cég eladásán, beolvasztásán gondolkodott. Munkájába belefáradt, nem látta hogyan tudna ezen változtatni, de mindenképpen el akarta érni célját. Együttműködésünk során elmesélte, hogy minden lehetőséget próbál megragadni, de alig jön össze valami. Még keserűbbé tette őt egy előző évi ki nem fizetett munkájuk. Beszámolt arról is, hogy nagyon sokszor nézi telefonján a leveleket próbál válaszolni és minden csatornán pásztázza a bejövő információkat…. kevés sikerrel.

A valóságban mivel minden bejövő információra (túlzottan már-már fókusz nélkül) figyelt, egyrészt belefáradt munkájába, egyre kevesebb ideje maradt pihenésre, másrészt összpontosítás nélkül sok információt el is veszített (volt olyan e-mailcíme, amit nem nézett meg egy hétig és így munkáról maradtak le). Coachként kérdéseimmel segítettem, hogy tisztázni tudja céljait (beleértve a magánéletieket is). Mivel napjai már szétfolytak a munka-pihenés egyensúlyát állítottuk be első körben. Ennek beállásával párhuzamosan felmértük erőforrásait, lehetőségeit céljának megvalósításához. Mivel így önismerete, tisztánlátása fejlődött, fókuszálva aktívan foglalkozott célja elérésével. A 1,5 hónapos együttműködésünk végére, kiegyensúlyozódott, mivel volt ideje pihenni, rendelkezésére álló eszközök (pl.: okostelefon) már nem pótcselekvésének tárgyai voltak, hanem tényleges eszközök céljai elérése érdekében. Több energiával rendelkezett, egyre több ötlete lett. Olyan fantasztikus üzletszerzési ötletek merültek fel benne, amivel rá 2 hónapra már behozta az elmaradásokat és a mai válságos időben egy nagyon bíztató év elé néz.

Ebben az esetben 4 kulcspontot összegeztem magamnak, amivel ügyfelemet támogattam:

  1. Fontos, hogy valaki aktív vagy reaktív, azaz csak reagál az eseményekre vagy céljai felé megy aktívan. Igazi eredményeket akkor tudunk elérni, ha aktívan cselekszünk céljaink érdekében.
  2. Ahhoz, hogy céljait el tudja érni, fontos azokat tisztázni, minél egyértelműbben látnia és akár támogatással vagy anélkül megtenni a lépéseket.
  3. Az eredményhez szüksége van erőforrásokra és ehhez a belső erőforrások különösen fontosak. Maga a mobiltelefon, nem erőforrás, hanem egy eszköz céljai elérése érdekében.
  4. Coachként, szakértőként biztosítottam a szakmai hátteret és alapokat a fejlődéshez.

És tényleg butítanak-e az okostelefonok? ... ha hagyjuk, akkor megtehetik, de önmagukban nem…

Dózsa Gergely

Blog

Ha van kedved megosztani a coachinggal kapcsolatos gondolataidat blog formában, szívesen közzétesszük (előzetes szerkesztői szűrés után).
Kérlek juttasd el anyagodat az info@coachok.hu emailcímre.
Köszönjük!

 

 

Ha van kedved megosztani a coachinggal kapcsolatos gondola-
taidat blog
 formában, szívesen közzétesszük (előzetes szerkesztői szűrés után).

Kérlek juttasd el anyagodat az info@coachok.hu emailcímre.

Köszönjük!


Coach Menu
         
escort bayan escort